Odporność kiedyś i dzisiaj, energia i porażka świata nauki – Dr. Zach Bush

W czasach kiedy tak wielu ludzi zmaga się z chorobami, każdy z nas powinien rozumieć jak działa nasz własny układ odpornościowy.

Dzisiejszy wpis jest podsumowaniem polecajki dla Ciebie do posłuchania w oryginale: wywiadu Shawna Stevensona i dra Zacha Busha o tym, czym jest układ odpornościowy, jak działają wirusy i jaki związek mają nasze własne drobnoustroje ze zdrowiem. Link do wywiadu znajdziesz na dole tego wpisu.

Dr Zach Bush jest lekarzem internistą, endokrynologiem i lekarzem w hospicjum. Zajmuje się edukacją o wpływie mikrobiomów na zdrowie i choroby. Jest też twórcą kursu The Journey of Intrinsic Health (Podróż do Wewnętrznego Zdrowia) i organizacji non-profit Farmer’s Footprint.

Odporność dzisiaj

Klasyczny model rozumienia odporności to pole bitwy. Zły wirus – wróg atakuje nasz system, a układ odpornościowy, niczym armia wojska broni nas przed najeźdźcą. Limfocyty T lecą na ratunek i szukają przyczyny problemu, a limfocyty B produkują miliony kopii przeciwciał, które mają zlikwidować wroga.

Nowy model jest zupełnie inny. Zaczynamy rozumieć, że system odpornościowy nie jest polem bitwy, a jest najdoskonalej dopracowanym systemem komunikacji, jaki w ogóle istniał.

Za każdym razem kiedy chorujemy, musimy zadać sobie pytanie:

What if the universe and life itself is always conspiring in my best interests?

A co jeśli wszechświat i życie zawsze spiskują w moim najlepszym interesie?

Na przykład masz infekcję układu oddechowego. To, że ten wirus jest przeciwko Tobie, jest modelem starym. Nowy model mówi, że jedynym powodem, dla którego ten wirus ulega ekspresji w ciele jest to, że Twoje ciało tego w tej chwili potrzebuje. Twój układ odpornościowy uległ stagnacji.

Béchamp was saying, „No, it’s actually the environment. It must be differences in the environment of the organism that allows it to either express or not express an illness when exposed to a germ.”

Bechamp mówił: „Nie, to jest środowisko. Tu chodzi o różnice w środowisku organizmów, od którego zależy, czy dana choroba się objawi czy nie, po tym jak masz kontakt z konkretnym drobnoustrojem.

90% komórek w człowieku to bakterie

There are thousands of species of bacteria, and fungi, and yeast that are in the human brain when it’s healthy. We emerged from this environment of microbes, and so, there’s no way they’re against us. Disease isn’t a phenomenon that simply attacks human body. Disease is something that emerges from a weakened body.

Istnieje tysiące gatunków bakterii, grzybów i drożdży zamieszkujących zdrowy ludzki mózg. My wyłoniliśmy z tego środowiska drobnoustrojów, nie ma więc takiej możliwości, że one są przeciwko nam. Choroba nie jest po prostu zjawiskiem, które atakuje ludzkie ciało. Choroba jest czymś, co pojawia się w osłabionym ciele.

Z ciekawostek, nie wiem czy wiesz, ale w naszym ciele znajduje się 14 kwadryliardów maleńkich struktur występujących w naszych komórkach, zwanych mitochondriami. Można o nich powiedzieć, że są komórkową elektrownią. Mitochondria wytwarzają energię komórkową z tego, co jemy i z tlenu, którym oddychamy.

Kwadryliard to niewyobrażalnie ogromna liczba: 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1027, czyli jedynka i 27 zer.

Prawidłowy poziom energii = prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Energia ta jest magazynowana w molekułach zwanych ATP. To inaczej paliwo niezbędne do naszego życia, do pracy, nauki, do treningów, biegania, gotowania i do tego, by wszystkie nasze narządy funkcjonowały sprawnie i zdrowo.

Powinno nam więc zależeć na tym, żeby dbać o to paliwo.

Dla porównania, w naszym ciele znajduje się „tylko” 50 trylionów komórek. To tysiąc razy mniej komórek niż mitochondriów. I to mitochondria decydują o poziomie Twojej witalności, siły i energii.

Trylion: 1 000 000 000 000 000 000 = 1018, czyli jedynka i 18 zer.

Biolodzy molekularni odkryli, że mitochondria ewoluowały miliardy lat temu… z bakterii.

When we ask, what is the relationship between microbes and human health, it’s very simple; without the microbes, we don’t exist. We don’t thrive, we live short, we develop chronic disease. And unfortunately, we, in our human nature, in our belief that we were separate from everything else, we’ve developed a society, a technological environment that destroys the microbes at every turn.

Kiedy więc pytamy, jaki jest związek między drobnoustrojami a ludzkim zdrowiem, odpowiedź jest prosta – bez tych mikrobów my nie istniejemy. Nie możemy się rozwijać, żyjemy krótko, zapadamy na chroniczne choroby. I niestety, w naszym ludzkim przekonaniu o tym, że jesteśmy niezależni od tego, co wokół nas, stworzyliśmy społeczeństwo, środowisko technologiczne, które niszczy mikroby na każdym kroku.

Redukcjonizm

Jak naukowiec może przeprowadzić badanie?

Musi uzyskać na to badanie fundusze. Musi mieć swoje laboratorium, ludzi do współpracy, odpowiednie narzędzia badawcze. Naukowiec również zarabia oczywiście. Żeby jednak mógł prowadzić badania i otrzymywać z tego tytułu nie tylko odpowiedzi na stawiane w badaniach pytania, ale także wynagrodzenie, musi być redukcjonistą. Co to oznacza?

Redukcjonizm, cytując Wikipedię to stanowisko metodologiczne przyjmujące, że możliwe i właściwe jest wyjaśnienie i opis własności złożonego układu poprzez opis i wyjaśnienie zachowania jego części. Poglądami alternatywnymi są holizm i emergentyzm.

Podejście redukcjonistyczne stoi więc w sprzeczności z podejściem holistycznym, kompleksowym.

Dla przykładu, dr Zach Bush, żeby uzyskać fundusze na swoje badania (grants), jego badanie musiało dotyczyć jakiegoś małego fragmentu większej całości, a więc w jego przypadku: COUP-TF1.

Czy wiesz co to jest COUP-TF1?

Jak mówi sam dr Bush, nikogo to nie powinno w ogóle obchodzić. To jest absurdalne. Jednak, żeby dostać środki na swoje badanie, musiał być jak najdokładniej opisać swój obszar zainteresowań, a więc jedno małe białko, które brało udział w całej lawinie innych zjawisk, które dzieją się w mitochondriach u osób z rakiem.

Nie otrzymałby funduszy, gdyby przedmiotem jego badań było pytanie w ujęciu holistycznym: Jaka jest przyczyna chorób?

Musiał zredukować swój punkt widzenia całego świata przez pryzmat jednego małego białka.

Bez żadnych powiązań i relacji z całym mnóstwem innych czynników.

Bullying w świecie nauki

Zaczyna się w szkole, więc dlaczego w szkole miałby się kończyć? Bullying dotyczy różnych środowisk, w tym takich, których po okładce się nie spodziewasz. Korporacji – oczywiście. Prawników – i to jak. Naukowców – zdecydowanie tak.

Gdyby ktoś zechciał uzyskać finansowanie na badanie, w którym będzie podważał obecnie panujący koncept wirusa HIV, znajdzie się pięciu ekspertów weryfikujących wniosek. I to oni zdecydują czy jako naukowiec otrzymasz dofinansowanie i zrealizujesz swoje badanie, czy nie. I jeśli zdarzy się tak, że tych pięciu ekspertów pisało w swoich 14 tysiącach artykułów, jakie wspólnie napisali, że „HIV powoduje AIDS”, nigdy nie dopuszczą do tego, żeby Twoje badanie uzyskało finansowanie.

You cannot ask a disruptive question in academia, which I think is the end of academia.

Nie możesz zadać przełomowego pytania w środowisku akademickim, co według mnie jest końcem tego środowiska.

Ostatnie lata pokazały jak ciekawość została odczepiona od całego procesu naukowego. Kiedy więc słyszeliśmy od rządów: listen to the the science (słuchaj nauki), tak naprawdę mówili nam: trust the dogma, don’t challenge it (zaufaj dogmatom, niczego nie podważaj).

Właściwiej można by napisać: trust the $cience.

This failure of science is science is not a body of knowledge, ever, and that’s really concerning to me is that what got defined in last year’s makes people believe „Trust the science” would suggest that science is a body of unified knowledge. Science is a process in which we explore truth. Science is never a book of truth, and that’s a very dangerous PR campaign.

Ta porażka nauki polega na tym, że nauka nie jest zbiorem wiedzy i nigdy nie była, i to budzi mój niepokój, że to, co zostało w ten sposób zdefiniowane w ubiegłym roku sprawiło, że ludzie uwierzyli w slogan „ufaj nauce”, bo to sugeruje, że nauka jest zbiorem ujednoliconej wiedzy. Nauka jest procesem, w czasie którego poznajemy prawdę. Nauka nigdy nie była jedyną książką prawdy, to jest bardzo niebezpieczna kampania PR.

Niebezpieczne jest to, że wielu ludzi udało się zwieść i przekonać, że nauka wie o czym mówi. Nie wie. Naukowcy nie wiedzą nic, dlatego, że złożoność życia przekracza naszą ludzką wyobraźnię i możliwości badawcze naukowców.

Prawdziwa nauka pyta:

What’s the opposite of my perspective? What do you get over there? Enrich me, brother. Show me how you see this thing.

Co leży po drugiej stronie mojej perspektywy? Co ty znajdujesz? Wzbogać mnie, bracie. Pokaż mi jak Ty to widzisz.

Zrozumienie drugiej strony medalu pozwala nam zrozumieć złożoność i prawdę o życiu. Mówi o tym jasno fizyka kwantowa.

Śmierć jest narodzinami

When you’re around that much death and dying, it’s inevitable that you’re going to bump into a lot of truth at some point. And in that death and dying process, sitting at bedsides over and over again, you realize, „Oh my God, death is not an end point, it is a complete re-birth.”

Kiedy jesteś ciągle otoczony śmiercią i umieraniem, to nieuniknione, że zetkniesz się z tą prawdą w pewnym momencie. I w tym procesie śmierci i umierania, siedzenia na łóżkach umierających, zdajesz sobie sprawę, że „O Boże, przecież śmierć nie jest końcem, to kompletne nowe narodziny”.

Zachęcam Cię do przesłuchania całego, absolutnie fascynującego wywiadu:

https://themodelhealthshow.com/dr-zach-bush/

Blog Wagarowicze.pl to nie tylko strona o tym, jak najlepiej nauczyć się słówek i gramatyki, i jak mówić swobodnie po angielsku, uwzględniająca najnowsze doniesienia ze świata neurobiologii, to także i przede wszystkim społeczność otwarta na poszerzanie horyzontów myślowych.

Zabieramy Cię na wagary i pokazujemy inną stronę tego, co zostało utarte. Zabieramy w podróż szlakami mniej uczęszczanymi, a jednak wartymi zachodu. Mówimy o tym, o czym nigdy nie powiedzą Ci w szkole, o tym, jak pokonać strach przed mówieniem, na czym w ogóle nauka polega, a także czym jest fajnie życie, wolne od stresu i lęku, o podróżach, wolności (także) finansowej i o tym, że nie trzeba w ogóle do szkoły chodzić, żeby coś w życiu osiągnąć.

Szalenie prawdopodobnym jest, że po tym, czego się tu dowiesz, Twoje życie nigdy nie będzie takie jak wcześniej, więc wchodzisz na własne ryzyko ;-)

Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ann.
Ann.
1 rok temu

Muszę przeczytać raz jeszcze bo to kompletnie mi zmienia podejście do wirusów-muszę to przemyśleć! Mega ciekawe !!!

Mów swobodnie, myśl po angielsku i odkrywaj z nami świat!