Wyzwania Językowe

12/13 – it dawned on me

it dawned on me (pronunciation dawn on) – someone suddenly thought of sth

It dawned on me (who, what, where, when, why, how, how much, how many, that) – knowledge suddenly appeared out of the darkness

Oświeciło mnie (kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego, jak, ile, że) – wiedza pojawiła się nagle z niczego (z ciemności)

Important! It is usually used in the PAST tense.

Ważne! Zazwyczaj używamy tego idiomu w czasie przeszłym.

*dawn – time of morning when the sun rises, when there is the beginning of light in the sky
*świt – pora kiedy słońce wstaje, kiedy na niebie pojawia się światło

I was taking a bath when it dawned on me where I had put my money.

Brałam kąpiel, gdy oświeciło mnie gdzie położyłam pieniądze.

Last night it dawned on her that she needed to change something in her life – fast.

Wczoraj wieczorem doszło do niej, że potrzebuje zmienić coś w swoim życiu – szybko.

Your task: What dawned on you recently? Share your ideas and thoughts in the comments below.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Mów swobodnie, myśl po angielsku i odkrywaj z nami świat!