Wyzwania Językowe

Dzień 8 – Past Perfect Continuous

Perfect Continuous, dzisiaj wracamy do… przeszłości!

Ogólnie rzecz biorąc, PAST PERFECT CONTINUOUS odnosi się do czynności, które trwały przez jakiś czas, zanim rozpoczęła się inna czynność w przeszłości. Jest to innymi słowy czas zaprzeszły, ale ciągły! 🙂 mówiący o tym, co się DZIAŁO PRZED jakimś punktem/sytuacją w przeszłości.

Zanim kupiłem dom, oszczędzałem na niego przez 10 lat.

Jak tworzymy Past Perfect Continuous? 

Tak jak wszystkie perfecty, posiłkujemy się czasownikiem „have„. Ale skoro jest to czas przeszły, czasownik posiłkowy również ma formę przeszłą „had„. Jest to aspekt perfect continuous, a więc zawsze musi być „been” i czasownik z końcówką -ing.

Twierdzenia:

 • podmiot (I/you/he/she/it/we/you/they) + had + been + czasownik z końcówką ing
  (Before we left home) we had been waiting for them for an hour. – Zanim wyszliśmy z domu, czekaliśmy na nich przez godzinę.

Przeczenia: 

 • podmiot (I/you/he/she/it/we/you/they) + had + not + been + czasownik z końcówką ing
  (Before we left home) we hadn’t (had not) been waiting for them for an hour. 

Pytanie:

 • Had + podmiot (I/you/he/she/it/we/you/they) + been + czasownik z końcówką ing
  How long had you been living with your parents before you decided to move out? – Jak długo mieszkałeś z rodzicami zanim zdecydowałeś się wyprowadzić?

KIEDY używany jest ten czas?

 • Kiedy chcesz powiedzieć o czymś, co działo się przez pewien czas zanim wydarzyło się coś innego (co jest wyrażone w czasie Simple Past).
  Mike had been looking for his keys for an hour before his brother found them under his bed. –  Mike szukał swoich kluczy przez godzinę zanim jego brat znalazł je pod swoim łóżkiem. 
 • Kiedy chcesz powiedzieć o jakiejś sytuacji, która rozpoczęła się w przeszłości i zakończyła się, ALE jej skutki są widoczne gołym okiem w konkretnym punkcie w przeszłości i chcemy PODKREŚLIĆ ten fakt:
  When he came back home, I knew he had been smoking. I could smell the cigarette smoke.–  Kiedy wrócił do domu, wiedziałam, że palił (wcześniej!). Czułam zapach papierosów.

I zdanie ze specjalnej historyjki dla Was ode mnie! 🙂 Codziennie pojawi się nowe zdanie, będące kontynuacją opowiadania… 🙂

This is Johnny. Johnny has never been abroad. Before he started to live in a big city, he had always dreamt of setting off on a journey around the world. He is pretty sure he will have visited all the countries in the world by the time he settles down and has a family. He has been working on his travel plan for the last few months. Before he started preparing his plan, he had been dwelling on his trip for quite a long time. 
Before he started preparing his plan, he had been dwelling on his trip for quite a long time. – Zanim zaczął przygotowywać swój plan, rozmyślał nad wycieczką przez długi czas.

TWOJE ZADANIE NA DZIŚ!

1. Create more sentences with this tense. Stwórz więcej zdań z tym czasem.

(jeśli chcesz, żeby Twój komentarz został poprawiony i chcesz uzyskać informację zwrotną o Twojej wypowiedzi pisemnej, możesz skorzystać z opcji Komentarzy na Vagaru. Możesz tam komentować i pisać po angielsku na aktualne tematy w Nauce Samodzielnej, a możesz też zadawać ważne dla Ciebie pytania związane z użyciem angielskiego.)

2. Naucz się dzisiejszych zdań przykładowych. Naucz się ich w kontekście SWOJEGO ŻYCIA. Zapisz sobie dokładnie w jakich sytuacjach możesz stosować zdania w kontekstach, które dzisiaj poznałeś. Skoncentruj się tylko na tych konkretnych sytuacjach. Mów do siebie. Zapisuj. Mów po cichu i na głos. Podejdź do nich świadomie.

Subscribe
Powiadom o
guest
7 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Grzegorz
Grzegorz
4 lat temu

Before I decided to visit my doctor due to constant pain I had been thinking of that for a couple of weeks.

Before I moved out to a new apartment I had been painting all the walls and ceilings for quite a long time.

Before I get used to being single I had been mentally struggling for a few months.

Mateusz
Mateusz
4 lat temu

Before I cooked dinner I had been buying ingredients.

Before I bought new car I had been saving money for 3 years.

Before I found my current girlfriend I had been being a single for 2 years.

Before I invited my woman friend to the cinema I had been buying a flowers.

Before we left car we had been waiting for my family for an hour.

Natalia had been looking for keys to flat before her brother found them near desk.

Piotr had been smoking cigarettes before him parents arrived to home

Magda
Magda
4 lat temu

I had been praparing presentations PPT before I started seminars with students.
I had been cutting peppers before I cooked letcho.
Before I started refreshing my knowledge of English I hadn’t been used English language a long time.
Before I washed my fridge I had been watching TV for 2 hours.

Marcela
Marcela
4 lat temu

Before I went to my friend, I had been eating pancakes.
My sister had been sitting in my room for an hour before I came to home.

Marta
Marta
4 lat temu

Before I moved out to a new house I had been painting all walls. Before I visited a doctor I had been taking
the pills.

YKCM
YKCM
4 lat temu

Before I changed my mind, I had been waiting for her for a long time.

Alicja
Alicja
4 lat temu

Before I met my boyfriend I had been looking love for tree months.

Mów swobodnie, myśl po angielsku i odkrywaj z nami świat!